phân bổ TMT SMPPPDCS,2 tái thành lập tại Mar2. Công ty nằm tại một công viên công nghiệp robot rất đẹp ở gần Bắc Kinh. Chúng tôi đã luôn phấn đấu vì sự xuất sắc. Với kế hoạch phát triển tập trung vào ngành dây dẫn và dây nối, chúng tôi đã phát triển nhanh chóng vào nguồn cung cấp hàng đầu thế giới các hệ thống cáp điện và điện tử.

MỤC TIÊU

Rich experienceAfter 2010, we are a professional manufacturer of connectors and bundles. LS is a professional manufacturer and industry leader in R & D, production and sales.

Considerate serviceOur customer service team is ready to help you.

We have a strong sales team that can provide sales and on-site services as needed.

Personalized serviceWe also welcome OEM and odmorders.

We have established long-term business relations with overseas countries and regions.

BÁO

HỖ TRỢ